Oranjevereniging Hoonhorst cancelt Feestweekend april

Beste mensen,

Net als iedereen om ons heen maakt ook de Oranjevereniging Hoonhorst zich zorgen om de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19). De verwachtingen zijn erg onzeker voor de komende tijd en daarom hebben we helaas moeten besluiten deze editie, die gepland stonden rondom Koningsdag, het weekend van 24 April, te moeten annuleren.

Deze beslissing hebben wij in goed overleg genomen. Voornamelijk om de veiligheid van onze inwoners en vrijwilligers te kunnen waarborgen. In het kort betekent dit dat het gehele programma verhuist naar de nieuwe editie vanaf 23 April 2021. We hopen er dan weer een mooi feest van te maken.

Het Oranjemagazine kunt uw wel gewoon halverwege april in uw brievenbus verwachten. Dit zal gaan om een aangepaste versie met een uitgebreide terugblik van de 2019 editie en met veel foto’s. Kortom zeer de moeite waard om door te nemen.

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen maanden heeft geholpen en hopen dat jullie ons volgend jaar weer steunen. Ook willen we de vele sponsoren bedanken, deze verhuizen natuurlijk ook mee naar de nieuwe editie. Als laatste willen wil ik jullie nog meegeven:  Veel gezondheid en zorg goed voor elkaar en jezelf.

Het bestuur van Oranjevereniging Hoonhorst,