Steun ons via de Rabobank Clubkas Campagne!

Zoals u mogelijk al weet, krijgt de Rabobank Clubkas Campagne ook dit jaar weer een vervolg. Deze campagne is door de Rabobank in het leven geroepen om de sponsoring van verenigingen en stichtingen op een andere wijze in te vullen.


Voor verenigingen en stichtingen is er geen mogelijkheid om op een andere wijze een sponsorbijdrage van de Rabobank te ontvangen.

Leden van de bank bepalen verdeling jaarlijks sponsorbedrag

De Rabobank bepaalt niet langer zelf waar het geld heen gaat, maar laat de beslissing over aan haar leden.
Iedereen die lid is van de Rabobank (dus het hebben van een rekening is niet voldoende !) krijgt vijf digitale stemmen.
Er mag maximaal 2x worden gestemd op dezelfde vereniging / stichting. Het totale sponsorbedrag is € 100.000,-.
De waarde van een stem is nog niet bekend, maar wordt bepaald door het sponsorbedrag te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Oproep!
Ieder lid van de Rabobank Vaart en Vechtstreek ontvangt een email waarmee een stembiljet kan worden geactiveerd. Om te zorgen dat zoveel mogelijk stemmen in Hoonhorst blijven willen we iedereen vragen om te gaan stemmen. Dit kan van 15 maart t/m 1 april
Natuurlijk hopen wij dat u hierbij (ook) massaal stemt op de Oranjevereniging.

Namens alle Hoonhorster verenigingen en stichtingen, en natuurlijk in het bijzonder de Oranjevereniging alvast bedankt!